Užsakymo krepšelis

Greita paieška

Privatumo apsaugos taisyklės

Privatumo apsaugos taisyklės

Privatumo apsaugos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.motonet.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Motopoint Baltic“ (įmonės kodas: 302311056; buveinės adresas: Jogailos g. 9/A. Smetonos g. 1, Vilnius, el. pašto adresas – info@motonet.lt) (toliau – MOTONET.LT).

1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka "Naudojimosi svetaine taisyklėse" (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine, Paslauga ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.4. MOTONET.LT turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. MOTONET.LT renkami duomenys

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save MOTONET.LT (toliau – Duomenys).

2.2. MOTONET.LT turi teisę savo nuožiūra Paslaugų teikimo tikslais naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais MOTONET.LT sukauptais duomenimis apie Lankytoją.

2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:

2.3.1. Anoniminius duomenis. MOTONET.LT renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, MOTONET.LT renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Svetainėje kokybę. MOTONET.LT renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į MOTONET.LT tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė Firefox. OS Windows). MOTONET.LT taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. MOTONET.LT renka šią visų Lankytojų informaciją Paslaugų teikimo, stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. MOTONET.LT taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. MOTONET.LT šią informaciją gauna iš visų Lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo tapatybę. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:

2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo slaptažodį, gyvenamosios vietos ar įmonės registracijos adresą). Savo noru Lankytojas gali pateikti ir tokią informaciją: kitą gyvenamosios vietos ar biuro adresą (jeigu pageidauja, kad užsakytos prekes jam būtų pristatytos kitu adresu).

2.3.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su MOTONET.LT, tai MOTONET.LT gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.3.2.4. MOTONET.LT turi teisę Paslaugų stebėjimo tikslais kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Svetainėje.

3. Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis MOTONET.LT tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai, su sąlyga, kad prieš perduodant tokius duomenis jie apdorojami tokiu būdu, kad net susiejus šių duomenų su kitais duomenimis duomenų subjekto tapatybė nebūtų nustatyta.

3.2. Surinktus Asmeninius duomenis MOTONET.LT tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis MOTONET.LT tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Svetainėje veikiančiame forume; nustatyti asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis asmenų, kurie naudodamiesi specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, nori patekti MOTONET.LT skundus ir pasiūlymus; su Lankytojo sutikimu - tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus (angl. "cookies") ir tinklo duomenų rinkėjus (angl. "web beacons") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. MOTONET.LT Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. MOTONET.LT nėra ir negali būti laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog MOTONET.LT renka Anoniminius duomenis naudodama slapukus ir tinklo duomenų rinkėjus.

4.2. Slapukas ("cookie") – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje. Slapukai neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukai leidžia MOTONET.LT automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėse. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, MOTONET.LT naudoja slapukus tam, kad:

4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją slapukų dokumentuose arba siejant slapukus su registracijos procesu, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu MOTONET.LT kompiuterinėje sistemoje, MOTONET.LT gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam Lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik MOTONET.LT;

4.3.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Duomenų panaudojimo.

4.3.3. galėtų kaupti statistiką, tokią kaip Lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.4. slapukų naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią slapukų įrašymui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias slapukų formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. Tinklo duomenų rinkėjai (angl. "Web beacons") – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos MOTONET.LT gali talpinti Svetainėse ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos MOTONET.LT siunčia Lankytojui. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai drauge leidžia MOTONET.LT tiksliai suskaičiuoti unikalių Lankytojų skaičių svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis tinklo duomenų rinkėjais, MOTONET.LT taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėje esantis paveikslėlis gali būti tinklo duomenų rinkėju. Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėse ar kitais būdais, gali naudoti tinklo duomenų rinkėjus pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi tinklo duomenų rinkėjai veikia kartu su slapukais, Lankytojas gali uždrausti tinklo duomenų rinkėjams rinkti Lankytojo informaciją, nustatydamas savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainės slapukų.

5. Lankytojo informacijos naudojimas

5.1. MOTONET.LT turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją tokia apimtimi ir tiek kartų, kiek reikia Paslaugoms teikti, tobulinti, stebėti ir plėtoti. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams MOTONET.LT gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais MOTONET.LT reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad MOTONET.LT galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

5.1.2. MOTONET.LT kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims MOTONET.LT atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan. MOTONET.LT taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. MOTONET.LT taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija, o perduoti duomenys neleidžia nustatyti Lankytojo tapatybės netgi susiejus perduotus duomenis su kitais duomenimis;

5.1.3. MOTONET.LT taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų MOTONET.LT nežinotų, kurios Svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

5.1.4. MOTONET.LT gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, MOTONET.LT gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir MOTONET.LT reikėtų susisiekti su juo;

5.1.5. MOTONET.LT gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, MOTONET.LT nuomone, sudomintų Lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik jeigu Lankytojas tam davė savo sutikimą.

6. Apsaugos priemonės

6.1. MOTONET.LT naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Duomenis. Prie Lankytojo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti MOTONET.LT darbuotojai ir (arba) kiti MOTONET.LT įgalioti asmenys.

6.2. MOTONET.LT prašo Lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant Duomenis, nes Lankytojas yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat MOTONET.LT įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

6.3. MOTONET.LT įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko MOTONET.LT, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, MOTONET.LT įspėja, kad MOTONET.LT negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

6.4. MOTONET.LT rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl Svetainės atskiros dalys gali būti skirtos tik pilnamečiams. Nepilnamečiams Lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetainės dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėje, jei jie Svetaine naudojasi Lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.

7. Svetainėje naudojama programinė įranga ir jos įdiegimas.

7.1. MOTONET.LT gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad MOTONET.LT gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek MOTONET.LT, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su MOTONET.LT ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

8. Lankytojo teisė susipažinti su savo asmens duomenis

8.1. Lankytojas turi teisę iš MOTONET.LT gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

8.2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis Lankytojas gali įgyvendinti tik kreipdamasis į MOTONET.LT buveinę ir pateikęs MOTONET.LT asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pateikdamas elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu.

8.3. MOTONET.LT, gavęs Lankytojo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su šiuo Lankytoju susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Lankytojui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Lankytojo kreipimosi dienos.

9. Lankytojo teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus

9.1. Jeigu Lankytojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į MOTONET.LT, MOTONET.LT nedelsdamas patikrina asmens duomenis ir Lankytojo rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

9.2. Jeigu Lankytojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į MOTONET.LT, MOTONET.LT nedelsdamas neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

9.3. MOTONET.LT nedelsdamas praneša Lankytojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

9.4. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Lankytojo tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus Lankytojo prašymą.

9.5. Jeigu MOTONET.LT abejoja Lankytojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

9.6. MOTONET.LT nedelsdamas informuoja duomenų gavėjus apie Lankytojo prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Lankytojo teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros, viešosios nuomonės tyrimo tikslais

10.1. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros arba socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais. Šiuo atveju MOTONET.LT nemokamai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.

10.2. Lankytojo prašymu MOTONET.LT praneša Lankytojui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

 

Atnaujinta 2012 m. vasario 01 d.

Greita paieška

Paieška pagal transporto priemonę

Paieška pagal prekes

Užsakymai priimami iki:

DPD: 4 Valandos 15 Minutes
Venipak: 8 Valandos 15 Minutes

Individualus pakabos reguliavimas

Personal suspension settings

WE WILL PROSECUTE ALL INTERNET THEFT OF OUR COPYRIGHTED MATERIAL. DO NOT COPY OUR CONTENT.